Compliance Manager

Permanent employee, Full-time · Remote Espoo

WHY US? Miksi meille?

Etsitkö työpaikkaa, jossa pääset yhdistämään asiantuntemustasi ja innostustasi merkitykselliseen työhön? Motivoidutko hyvästä tekemisen meiningistä ja kiinnostaako sinua kasvu, sekä vastuullisuutta edistävät digipalvelut?  Mikäli vastasit kaikkiin edellä mainittuihin kyllä, tämä paikka voi olla juuri sinulle! 

Compliance Managerina olet avainroolissa varmistamassa, että palvelumme ja toimintamme noudattavat lainsäädäntöä, tietoturvakehikkoja (ISO 27001) ja eettisiä standardeja. Teet työtä, jolla on todellinen merkitys yhteiskunnassa ja yritysten toiminnassa.

Meillä pääset kasvamaan ja kehittymään ammatillisesti. Tarjoamme koulutusmahdollisuuksia ja kannustamme työntekijöitämme jatkuvaan oppimiseen.

Who are we searching for? Ketä etsimme?

Compliance Managerilla on keskeinen rooli tiimien ohjaamisessa ja arvioinnissa varmistaakseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), paikallisen henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön, ISO 27001 -standardin, EU NIS 2 -direktiivin, EU Data Actin, EU Data Governance Actin ja muiden asiaankuuluvien säädösten noudattamisen. Tämä tehtävä keskittyy taktisiin ja operatiivisiin vaatimustenmukaisuustoimiin ja tukee alueen strategiatyötä.

Keskeiset vastuut:

· Toteuttaa ja kehittää edelleen vaatimustenmukaisuusohjelmia, jotka vastaavat EU:n GDPR:n, paikallisen tietosuojalainsäädännön, ISO 27001:n, EU NIS 2 -direktiivin, EU Data Actin ja EU Data Governance Actin vaatimuksia. Käytössä on olemassa olevia työkaluja, kuten Granite GRC ja DPO365.

· Suorittaa säännöllisiä vaatimustenmukaisuuden arviointeja ja tarkastuksia riskialueiden ja vaatimustenvastaisuuksien tunnistamiseksi sekä kehittää korjaussuunnitelmia.

· Tehdä yhteistyötä CISO:n ja General Counselin kanssa taktisten ja operatiivisten toimien linjaamiseksi strategisten vaatimustenmukaisuustavoitteiden kanssa.

· Tarjota koulutusta ja ohjausta organisaation tiimeille vaatimustenmukaisuuskulttuurin edistämiseksi.

· Seurata vaatimustenmukaisuussäädösten ja parhaiden käytäntöjen muutoksia ja päivittää sisäisiä käytäntöjä tätä vastaavasti.

· Toimia yhteyshenkilönä sääntelyviranomaisille ja ulkoisille tarkastajille.

· Valmistella ja esittää vaatimustenmukaisuusraportteja ylimmälle johdolle ja asiaankuuluville sidosryhmille.

 

Työolosuhteet:

· Toimisto + etätyö (hybridi) rooli, johon sisältyy satunnaista matkustamista, liittyen koulutuksiin ja tarkastuksiin.

Your profile - Osaamisesi

· Kandidaatin tutkinto oikeustieteessä, liiketaloudessa tai vastaavalla alalla. Maisterin tutkinto on suositeltava.

· Ammattisertifikaatti vaatimustenmukaisuudessa (esim. CIPP/E, CCEP-I) on erittäin toivottava.

· Vähintään 3 vuoden kokemus vaatimustenmukaisuustehtävistä, vahva ymmärrys EU:n GDPR:stä, ISO 27001:stä ja muista asiaankuuluvista säädöksistä.

· Todistettu kokemus vaatimustenmukaisuusohjelmien kehittämisestä ja hallinnasta.

· Erinomaiset viestintä-, analyysi- ja organisointitaidot.

· Kyky työskennellä yhteistyössä nopeatahtisessa ympäristössä.

Contact information

Roolista kiinnostuneiden hakijoiden tulee lähettää ansioluettelo ja saatekirje, jossa he kuvaavat pätevyyttään ja kokemustaan tässä työkuvauksessa esitettyjen vastuiden ja vaatimusten osalta.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa: 

Juha Ali-Melkkilä, CISO p. 0504876620, juha.ali-melkkila@vastuugroup.fi

Haastattelut 12.8. eteenpäin, hakemukset viimeistään 31.8.

Paikka täytetään sopivan henkilön löydyttyä

About us

Vastuu Groupista

Vastuu Group on vastuullisuuspalveluja tarjoava IT-palveluyritys, jonka palveluilla on jo satojatuhansia käyttäjiä. Vastuu Groupilla laaja joukko eri alan ammattilaisia puhaltaa yhteen hiileen. Vastuu Groupin Yhdessä Vastuu Groupilla taistellaan harmaata taloutta vastaan ja laitetaan data virtaamaan. Vastuu Group on ihmisläheisen datatalouden kansainvälisesti palkittu edelläkävijä.  Unelmanamme on edistää vastuullisuutta suomalaisessa ja kansainvälisessä yrityskentässä entistä laajemmin laajentamalla asiakaskuntaamme uusille toimialoille ja tuomalla jatkuvasti uusia ja uudistuvia palveluja asiakkaittemme käyttöön. 


Työskentely Vastuu Groupilla on joustavaa. Toimisto sijaitsee Espoossa (uusi toimistomme avataan syyskuussa Sellon Panorama Towerissa!) ja tässä roolissa voi työskennellä osittain myös etänä, joskin tässä roolissa ihmisten kohtaaminen toimistolla on erityisen tärkeää. Tässä roolissa pääset nauttimaan myös kattavista eduista, kuten kattavasta työkykyvakuutuksesta, myös vapaa-ajan kattavasta matka- sekä tapaturmavakuutuksesta, lounasedusta, ePassista sekä työajan käyttämisestä liikuntaan viikoittain. Yhteisiä arvoja Vastuu Groupin työntekijöille ovat työn merkityksellisyys ja vastuullisuus sekä uuden kehittäminen. 

We are looking forward to hearing from you!
Thank you for your interest in Vastuu Group. Please fill out the following short form. Should you have difficulties with the upload of your data, please send an email to rekry@vastuugroup.fi.
Uploading document. Please wait.
Please add all mandatory information with a * to send your application.